Sök jobb
När du klickar på en tjänst nedan blir du först ombedd att logga in (om du sökt jobb hos oss förut), eller skapa en ny användare. När du loggat in visas ett frågeformulär, och du får också möjlighet att bifoga filer till din ansökan.
Lediga jobb
PubliceratBenämningSista ans.datumOrt
2018-02-19Lärare åk 1-9 och kartläggare steg 1 och 2 av nyanlända elever2018-03-02Värnamo centralort
2018-02-19Lärare svenska som andraspråk/nyanländas lärande2018-03-02Värnamo centralort
2018-02-19Bostadssamordnare2018-03-05Värnamo centralort
2018-02-19Undersköterska2018-03-04Värnamo centralort
2018-02-16Biblioteksassistent/kulturansvarig Gröndalsskolan2018-02-23Värnamo centralort
2018-02-13Skolkurator2018-03-04Rydaholm
2018-02-13UndersköterskaÖppetRydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
2018-02-12Undersköterska2018-02-26Forsheda
2018-02-12Undersköterska2018-02-21Värnamo centralort
2018-02-12Samordnare inom korttidsenhet2018-03-05Värnamo centralort
2018-02-09Geodatasamordnare2018-03-16Värnamo centralort
2018-02-09Förskollärare Rydaholms förskolor (Två tjänster)2018-03-05Rydaholm
2018-02-09Mätningsingenjör2018-03-16Värnamo centralort
2018-02-08Kvalitetsutvecklare2018-02-25Värnamo centralort
2018-02-08Områdeschef2018-02-28Värnamo centralort
2018-02-06Sjuksköterska/distriktssköterska2018-03-04Värnamo centralort
2018-02-02Förskollärare Villa Villekullas förskola2018-02-25Bor
2018-02-02Specialpedagog Trälleborgsskolan2018-03-02Värnamo centralort
2018-02-02Projektledare2018-02-28Värnamo centralort
2018-02-02Projekteringsingenjör2018-02-28Värnamo centralort
2018-02-01Feriearbete skolungdom2018-02-28Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
2018-01-30Semestervikariat 2018 till kostverksamheten2018-03-31Värnamo centralort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd
2018-01-29Resurspoolspersonal till Serviceförvaltningen funktionshinderomsorg2018-03-02Värnamo centralort, Bor, Rydaholm
2018-01-26Resurspoolspersonal till Serviceförvaltningen äldreomsorg2018-03-02Värnamo centralort, Rydaholm, Bor
2018-01-25Arbetsterapeut2018-03-02Värnamo centralort
2018-01-19Förskollärare Jannelunds förskola2018-03-04Bredaryd
2018-01-18Semestervikarier och timvikarier till IntraprenadÖppetForsheda, Bredaryd
2018-01-17Sjuksköterskor semestervikarier2018-08-31Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
2017-12-22Lärare svenska, svenska som andraspråk och engelska Apladalsskolan2018-02-28Värnamo centralort
2017-12-22Lärare matematik, fysik och teknik Apladalsskolan2018-02-28Värnamo centralort
2017-12-21Skolsköterska Enehagens skola2018-02-25Värnamo centralort
2017-12-01Semestervikariat Äldre- och Funktionshinderomsorg2018-04-30Värnamo centralort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd
2017-10-27Lärare svenska och SO Apladalsskolan2018-02-28Värnamo centralort
2016-08-24Korttidsvikarie kost2018-06-30Värnamo centralort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd
2016-06-30Korttidsvikarie-äldre/funktionshinderomsorgen2018-06-30Värnamo centralort, Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm
2016-01-25Korttidsvikarie förskola/fritidshem2018-06-30Värnamo centralort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd