Förstelärare svenska Finnvedens gymnasium

 

Välkommen att söka tjänsten som förstelärare i svenska på Finnvedens gymnasium i Värnamo. Finnvedens gymnasium är en kommunal gymnasieskolan med cirka 1250 elever och 14 nationella program. Skolan är organiserad i programarbetslag där varje program samarbetar kring eleverna på programmet. 

 

Arbetsuppgifter

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning samt att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisningen i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Rektor planerar tillsammans med försteläraren förutsättningar och eventuellt övergripande utvecklingsarbeten i den årliga uppdragsdialogen. Du kommer att undervisa främst på samhällsprogrammet, men även undervisning på andra nationella program och introduktionsprogram kan förekomma. Inom försteläraruppdraget kommer du tillsammans med skolledningen få ansvar för att leda olika utvecklingsområden som definieras i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom svenskämnet är det främst arbete med ämnesutveckling inom läs- och skrivutveckling, som vi har identifierat som prioriterade områden. På skolnivå arbetar vi med kollegialt lärande och som förstelärare förväntas du ta ansvar för att driva utvecklingen inom detta. Vi vill också att du arbetar för att utveckla användandet av IKT i undervisningen inom ämnet.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig med lärarlegitimation i svenska med behörighet på gymnasienivå. Du ska genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisningen och uppgifter som hör till undervisningen. Vi vill också att du har intresse för och erfarenhet av att använda IKT i undervisningen.   Du ska också ha en god förmåga att möta elever utifrån deras olika behov. Det är viktigt att du som person är tydlig och att du har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. 

 

Anställningsvillkor

Tillsvidaretjänst som lärare med tre års visstidsförordnande som förstelärare med möjlighet till förlängning. Anställning enligt AB, bilaga M eller i vissa fall semestertjänst enligt AB.

 

Sysselsättningsgrad

100%

 

Tillträdesdag

2019-11-15 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.

 

Upplysningar

Rektor Inga-Lill Svanholm tfn 0370-37 73 40

Facklig företrädare Lärarförbundet tfn 0370-37 77 55

Lärarnas Riksförbund tfn 073-151 37 34

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband

med denna tjänstetillsättning.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-09-14

BUF:2019:208

 

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Du söker tjänsten via knappen: Sök tjänst!

 


Visa annons som pdf