Sök jobb
Lediga jobb
BenämningSista ans.datumOrt
Barnskötare Grantäppans förskola2019-05-26Värnamo centralort
Bygglovshandläggare2019-05-30Värnamo centralort
Ekonom2019-05-26Värnamo centralort
Förskoleresurs/måltidsbiträde Lindens förskola2019-05-30Lanna
Förskollärare Igelkottens förskola i Horda2019-06-03Horda
Förskollärare Villa Villekullas förskola2019-05-29Bor
Grundskollärare till Horda och Rydaholm skolor (Två tjänster)2019-05-31Rydaholm, Horda
Grundskollärare åk 4-6 Rydaholm skola (Två tjänster)2019-05-31Rydaholm
Grundskollärare åk f-3 Rydaholm skola (Två tjänster)2019-05-31Rydaholm
Korttidsvikarie förskola/fritidshem2019-06-30Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
Korttidsvikarie grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen och kulturskolanÖppetVärnamo centralort
Korttidsvikarie kost2019-06-30Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
Korttidsvikarie äldre-/funktionshinderomsorgen2019-06-30Rydaholm, Bor, Värnamo centralort
Lärare i svenska Bor skola2019-06-02Bor
Lärare matematik och No Apladalsskolan2019-05-29Värnamo centralort
Lärare mot fritidshem Rörstorpsskolan2019-05-31Värnamo centralort
Lärare musik Bor skola2019-05-26Bor
Lärare svenska och svenska som andraspråk Apladalsskolan2019-05-29Värnamo centralort
Lärare textilslöjd Rydaholm skola2019-05-31Rydaholm
Lärare trä-och metallslöjd Horda och Rydaholm rektorsområde2019-06-20Rydaholm
Lärare åk 4-6 Gällaryd skola2019-06-02Gällaryd
Nämndsekreterare2019-05-26Värnamo centralort
Nätverksansvarig till It avdelningen2019-06-02Värnamo centralort
Områdeschef2019-05-26Bredaryd, Forsheda
Personlig assistent2019-06-30Värnamo centralort
Projektledare2019-06-24Värnamo centralort
Projektör2019-05-26Värnamo centralort
Semestervikarie äldre- och funktionshinderomsorg2019-06-30Rydaholm, Bor, Värnamo centralort
Semestervikarier och timvikarier till Intraprenad2019-05-31Forsheda, Bredaryd
Skolkurator Rydaholm2019-06-09Rydaholm
Skolsköterska2019-06-09Rydaholm
Socialsekreterare2019-05-26Värnamo centralort
Specialpedagog Horda och Rydaholm rektorsområde2019-06-20Rydaholm, Horda
Undersköterska2019-05-31Rydaholm
Undersköterska2019-06-17Värnamo centralort
Undersköterska2019-05-28Bredaryd
Undersköterska/ samordnare2019-06-14Värnamo centralort