Sök jobb
Lediga jobb
BenämningSista ans.datumOrt
Lärare musik Bor skola2019-08-04Bor
Lärare mot fritidshem med inriktning idrott Borbackaskolan2019-07-30Bor
Fritidsresurs Bredaryd rektorsenhet2019-08-05Bredaryd, Lanna
Förskollärare Skogsbackens förskola i Gällaryd2019-07-30Gällaryd
Korttidsvikarie förskola/fritidshem2019-12-31Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Värnamo centralort
Korttidsvikarie äldre-/funktionshinderomsorgen2019-09-30Rydaholm, Bor, Värnamo centralort
Korttidsvikarie grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen och kulturskolanÖppetVärnamo centralort
Områdeschef2019-07-24Värnamo centralort
Personlig assistent2019-08-31Värnamo centralort
Kombinerad chef för modersmålsundervisning och biträdande elevhälsachef2019-07-31Värnamo centralort
Socialsekreterare till Myndighet Barn2019-08-11Värnamo centralort
Stödpedagog2019-07-23Värnamo centralort
Stödassistent 2 st2019-07-15Värnamo centralort
Skolkurator2019-08-12Värnamo centralort
Förskollärare Värnamo, öster tätort2019-09-08Värnamo centralort
Idrottsplatsarbetare2019-08-09Värnamo centralort
Förskollärare Getingens förskola2019-08-07Värnamo centralort
Administratör2019-08-09Värnamo centralort
Exploateringshandläggare2019-08-09Värnamo centralort